Festool

POKAZANIE FILTRÓW

Frez do frezowania wyrównującego, HW

Frez do wyrównywania HW, z płytkami

Wyposażenie freza z płytkami do wyrównywania

Frez do fazowania z ostrzem HW

Wyposażenie freza do fazowania, HW

Frez do fazowania z ostrzem HW, z płytkami

Wyposażenie do frezów do fazowania z płytkami wymiennymi HW

Frez do zaokrągleń z ostrzem HW

Wyposażenie freza do zaokrągleń z ostrzem HW

Frez do zaokrągleń z płytkami wymiennymi HW

Wyposażenie do frezu do zaokrągleń z płytkami wymiennymi HW

Frez do planowania, HW

Pozostałe frezyOchrona danych